skip to main | skip to sidebar

dissabte, 15 de maig de 2010

D

Dendroclimatologia f Ciència que estudia el clima en relació amb el desenvolupament vegetal a través dels anyells de


creixement. També emprat en troncs fossilitzats en els estudis paleoclimàtics.

Dendrocombustibles Diferents combustibles procedents dels arbres.

Dendrocronologia f BIOL/CLIM Ciència que, basant-se en l'estudi del creixement dels anyells dels arbres, estableix una

cronologia i obté dades climàtiques i ecològiques de temps passats.

Dendrologia f BOT Ciència que estudia els arbres.

Desembosc.- Operació o feina de desemboscar.

Desemboscar.- Treure fins a carregador les unitats d'utilització fetes a conseqüència d'una tallada.

Desmai m BOT/JARD cas Sauce llorón.(Salix babylonica L., família de les Salicàcies) Arbre caducifoli, de 10 a 15 m d'alçada, d'escorça clivellada, branques

penjants i fulles estretament lanceolades, de color verd pàl·lid. És profusament plantat en jardins i passeigs, i de vegades subespontani. Floració: III-V. Orígen: Àsia oriental.

Desmalesar.- S'entén per desmalesar, a Tortosa, arrencar l'arbúcia d'un tros.

Desnovar, A Tortosa s'entén per desnovar treure d'un arbre els rebrots d'un any, o de dos anys, a tot estirar.

Despuntament m Permet moderar la poda de formació substituint la talla de branques pel seu despuntament, evitant, en el seu cas, un estrès important per l'arbre.

Destralejar v 1 tr Tallar, treballar, amb la destral. 2 intr Donar cops de destral.

Destraló m Destral petita.

Deu f GEOL Aflorament d'aigua a la superfície terrestre originada en produir-se la intersecció d'una capa aqüífera amb aquesta superfície, la qual cosa s'esdevé generalment als vessants de les valls i els barrancs i en els flancs dels plegaments.

Devesa f Extensió de terra, coberta de vegetació natural, inclosos generalment arbres, destinada al pasturatge, aprofitament de llenya i a la caça, gairebé sempre.

Devesa.- Part de l'heretat que, donant de cara a sol o migjorn, hi abunden els roures llucats i hi creix molt be l'herba.Diàmetre Màxim d'Aprofitament. Límit superior considerat en un determinat aprofitament.

Diàmetre Mínim Inventariable.-Valor del diàmetre mesurat a 1,30 m del sol, per sota del qual no es consideren els

arbres quan es quantifiquen les existències de fusta al bosc.

Dioic-a adj BOTFOR Dit de les plantes que tenen les flors masculines i les femenines en individus distints.

Distribució Diamètrica Ideal Taula de diàmetres a que ha de tendir el bosc segons el tipus de massa forestal adoptat.

Dita Tot bosc és un embassament disfressat.

Dobler, (Quan duia xumet o no encara) És una de les peces de fusta que es baixa per l'aigua. Fa 26 pams de llarg per 0,60 m. de gruix del cap gros i 0,50 m. Del prim.

Doga-ues f 1 Cadascuna de les fustes que formen el cos d'una bóta o d'un recipient semblant i es mantenen unides amb cèrcols. 2 reg Sacsó.

Duramen m BOT/FOR Cor o part interior del tronc d'un arbre constituïda per xilema vell, el qual és format per cèl·lules mortes incapaces de conduir aigua i soluts i que s'ha anat impregnant d'olis, resines, tanins, gomes i altres substàncies que li proporcionen duresa i coloració fosca.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

Glossari forestal Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger