skip to main | skip to sidebar

dissabte, 15 de maig de 2010

Q

Quadrat Carener, m, FOR El que, essent de gruix excepcional en relació a sa llargada, no arriba a ésser jassa, i que per les seves condicions pot col·locar-se en una teulada servint de caire a dues de ses pendents.


Quadrat, Biga, FOR Pelat de gruix i llargada suficients per a servir de biga d'un sostre o teulada. Mides variables, però entre un pam a 1,5 pams de corona, ambdues corones gairebé iguals; la llargada oscil·la entre els 16 o 17 pams als 25 o 26. S'acostumen a fer de totes les menes de pi i de pollancre principalment.

Quadrejadors, Carejadors, FOR Treballadors del bosc, que en el seu dia, han feinejat els troncs més llargs o

adients, al mateix bosc, per obtenir bigues i jàsseres.

Quadrejadures, f, FOR Són els trossos o llenques de fusta que es treuen del tronc al quadrejar-lo

Quadrejar v tr FUST/FOR Escairar un tronc, un carrac, etc, de manera que presenti quatre caires.

Quadrejar, v tr FOR S'entén per quadrejar un arbre, pelar-lo i carar-lo o fer-li les cares que un quadrat ha de tenir."Ho estic sentint i veient fer al vell Bernedor i els seus fills...voltants del 1947...

Quintà Mallorquí, Fa 42,000 quilos.

Quintà Menorquí, És, com el català, de 41,600 quilos.

Quintà mètric, q Unitat de pes dels sist. Mètric, equiv. A 100 Kg.

Quintar Català, Fa 41,600 quilos.

Quintar, En algunes comarca, com a la Conca de Barberà, d'aclarir un bosc se'n diu quintar-lo.

Quitrà (m.) QUIM. Residu de la destil·lació de carbó, fusta i vegetals. És una pasta fosca rica en fenols i amines que li confereixen una olor característica. És utilitzat en la industria química com a primera matèria en l'obtenció de molts compostos (cautxú, perfums, explosius, plàstics, etc.); també s'empra com a protector de Superficies exposades a l'oxidació (embarcacions, terrats, paviments de carreteres, etc.).

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

Glossari forestal Copyright © 2011 | Template created by O Pregador | Powered by Blogger